Lietošanas noteikumi

PIEZĪME: ŠĪ TĪKLA VIETA UN ŠEIT SNIEGTĀS PAKALPOJUMI NENODROŠINA “REĀLU NAUDAS AZARTSPĒĻU”. Lai spēlētu, nav nepieciešama faktiska nauda, un pakalpojums ir paredzēts tikai izklaidei.

Šie Lietošanas noteikumi (“Noteikumi” vai “TOU”) veido saistošu vienošanos starp Jums un Spins-speles.com, kas nosaka visus noteikumus un nosacījumus, kas reglamentē Jūsu piekļuvi un izmantošanu vietnē Spins-speles.com un jebkurām saistītām lietotnēm (turpmāk – “Vietne”), kā arī Jūsu lietotāja konta izveidi, spēļu izmantošanu vietnē, piedalīšanos jebkurās akcijās, kā arī jebkādās darījumos vai saziņā ar mums (kopumā – “Pakalpojumi”).

Jūs pārstāvat un garantējat, ka Jums ir tiesības, pilnvaras un spēja pieņemt šos Noteikumus un ievērot tos, ka Jums ir likumīgs vecums un ka Jūs esat pilnībā izlasījis un sapratis šos Noteikumus. Jums rūpīgi jāizlasa šie Noteikumi pilnībā pirms atzīmes rūķa, lai apstiprinātu šo Noteikumu pieņemšanu. Atzīmējot apstiprinājumu vai piekļūstot spēlēm vai izveidojot lietotāja kontu, Jūs apstiprināt, ka esat izlasījis un piekrītat šiem Noteikumiem.

1. Izmantošanas noteikumu un iekļautu politiku izmaiņas

1.1. Laika gaitā mēs varētu modificēt vai grozīt šos Noteikumus. Ja mēs to darām, šādas modificētas vai mainītas versijas tiks atspoguļotas Lietošanas noteikumu sadaļā. Mēs arī paziņosim Jums ar e-pastu par būtiskām izmaiņām Lietošanas noteikumos. Neskatoties uz to, vai Jūs saņemat vai pārskatāt šādas paziņojumus, Jūs piekrītat, ka jūs tiksiet saistīts ar šādām izmaiņām un tas būs Jūsu atbildība pārbaudīt Lietošanas noteikumus, kā tie ir publicēti vietnē, pirms piekļūstat vietnei vai izmantojat jebkurus Pakalpojumus. Jūsu turpmāka Pakalpojumu izmantošana pēc izmaiņu publicēšanas nozīmēs tālāku piekrišanu un vienošanos ar izmainītiem vai grozītiem Noteikumiem.

1.2. Laika gaitā mēs varētu modificēt vai grozīt arī mūsu Privātuma politiku, Akcijas noteikumus un Spēlētāju drošības politiku (kopumā “Iekļautās politikas”). Ja mēs to darām, šādas modificētas vai mainītas versijas tiks atspoguļotas Iekļautajās politikās, kā tās ir publicētas vietnē. Jūs piekrītat, ka jūs tiksiet saistīts ar šādām izmaiņām un tas būs Jūsu atbildība pārbaudīt Iekļautās politikas, kā tās ir publicētas vietnē, pirms piekļūstat vietnei vai izmantojat jebkurus Pakalpojumus. Jūsu turpmāka Pakalpojumu izmantošana pēc izmaiņu publicēšanas nozīmēs tālāku piekrišanu un vienošanos ar izmainītām vai grozītām Iekļautajām politikām.

1.3. Ja Jums ir jautājumi par šiem Noteikumiem vai Iekļautajām politikām, lūdzu, sazinieties ar klientu atbalsta dienestu, izmantojot saiti “Sazinies ar mums” vietnē.

1.4. Konflikta gadījumā starp Noteikumiem un Iekļautajām politikām, Noteikumi ir noteicoš

2. Ierobežota atsaukšanas tiesība

2.1. Virtuālā monēta. Pakalpojumi var ietvert virtuālus spēles žetonus (“virtuālo monētu”), tostarp žetonus, monētas, kredītus vai punktus, kas var tikt piedāvāti bez maksas vai iegādāti caur pakalpojumiem, izmantojot “reālo pasauli” naudu, ja tas ir likumīgi atļauts. Pašlaik vietnē spēles tiek spēlētas ar Zelta monētām, un akcijas izmanto Akcijas monētas. Pieņemot šos Noteikumus un turpinot tos ievērot, mēs jums piešķiram ierobežotu, personisku, neizdevīgu, neuztveramu, neapmaksājamu, atsaukšamu licenci piekļūt un izmantot pakalpojumu tikai personiskai privātai izklaidei un nekādu citu iemeslu dēļ. Izņemot ierobežotu, personisku, atsaukšamu, neuztveramu, neapmaksājamu licenci izmantot virtuālās monētas ar pakalpojumiem, jums nav tiesību vai tiesību uz jebkādām šādām virtuālām monētām, kas parādās vai izriet no pakalpojumiem, vai jebkādām citām ar pakalpojumu izmantošanu saistītām īpašībām vai glabātām pakalpojumos. Jūs atzīstat un piekrītat, ka jūsu licenci pakalpojumu izmantot ierobežo šie Noteikumi, un ja jūs nepiekrītat šiem Noteikumiem vai rīkojaties pret tiem, jūsu licence pakalpojumu izmantot var tūlītēji tikt pārtraukta. Mums ir absolūta tiesība pārvaldīt, regulēt, kontrolēt, modificēt un/vai likvidēt šādas virtuālās monētas, kā mēs uzskatām par piemērotu savā vienreizējā diskrecijā, cik tālu tas ir likumīgi atļauts, un mums jums vai kādam citam nav nekādas atbildības par šo tiesību izmantošanu.

2.2. Jums stingri ir aizliegts pārdot vai pārvest virtuālās monētas citai personai. Jūs arī nedrīkstat pārdot vai nodot savu lietotāja kontu citai personai nekādos apstākļos. Jebkāda šāda mēģinājuma rezultātā tiek pārkāpti šie Noteikumi, un tas izraisīs lietotāja konta slēgšanu un konfiskāciju, kā arī varētu radīt mūža aizliegumu izmantot pakalpojumus un iespējamu juridisku rīcību.

2.3. Jūs saprotat un piekrītat, ka jebkura virtuālo monētu pārdošana ir galīga un mēs nav pienākums sniegt jums atlīdzību jebkādu iemeslu dēļ. Visas virtuālās monētas tiek zaudētas, ja jūsu konts tiek pārtraukts vai apturēts jebkādu iemeslu dēļ mūsu vienīgajā un absolūtajā izvēlē vai ja pakalpojumi vairs nav pieejami. Līdz tam, cik tas ir likumīgi atļauts, ja jūsu konts vai noteikta pakalpojuma abonements, kas saistīts ar jūsu kontu, tiek pārtraukts, apturēts un/vai ja mēs selektīvi noņemam vai atceļam virtuālās monētas no jūsu konta, netiks piešķirta atlīdzība, jums netiks piešķirtas virtuālās monētas vai pārveidotas naudā vai citā veidā atlīdzinātas.

2.4. Šie Noteikumi jums neizdod nekādas tiesības, īpašumtiesības vai interešu attiecībā uz Pakalpojumu.

2.5. Šis Pakalpojums tiek licences dots jums, nevis pārdots. Jūs piekrītat, ka mums un mūsu licencētājiem pieder visas tiesības, īpašumtiesības un intereses attiecībā uz Pakalpojumu, tostarp visas intelektuālā īpašuma tiesības, kas ir detalizētāk norādītas zemāk sadaļā 10, un mēs paturam īpašumtiesības uz Pakalpojumu pat pēc tā instalēšanas jūsu ierīcē. Jūs piekrītat, ka jūs nekādā veidā nedzēsīsiet vai mainīsit autortiesību, preču zīmju vai citus īpašumtiesību paziņojumus vai atzīmes, kas var parādīties Pakalpojumā.

2.6. Ja nav norādīts un precizēts šajos Noteikumos, jūs piekrītat neveikt sekojošo:

2.6.1. pārdot, nomāt, izplatīt, pārvietot, licencēt, sublicencēt, aizdot vai citādi nodošanas tiesības attiecībā uz jebkuru Pakalpojuma daļu trešajai personai;

2.6.2. kopēt, modificēt, izveidot atvasinātas darbības no Pakalpojuma (ieskaitot, bet ne tikai, jebkādu Pakalpojuma daļu veidojošo programmatūru), tostarp, bez ierobežojumiem, veikt pielāgojumus vai modificējumus Pakalpojumam;

2.6.3. reproducēt Pakalpojumu vai jebkuru tā daļu jebkurā formā vai jebkādā veidā;

2.6.4. nelikumīgi izmantot Pakalpojumu jebkurā veidā, tostarp, bet ne tikai, iekļūstot un pārslogojot tīkla kapacitāti;

2.6.5. izjaukt, dekompilēt, atgrieztu inženiertehniskās atklāšanas kārtību vai mēģināt iegūt Pakalpojuma pirmkodu pilnībā vai daļēji, vai atļaut vai pilnvarot trešo personu to darīt, izņemot gadījumus, kad šādas darbības ir izsložotā veidā atļautas saskaņā ar likumu;

2.6.6. Padarīt Pakalpojumu pieejamu vairākiem lietotājiem jebkurā veidā, ieskaitot Pakalpojuma augšupielādi failu koplietošanas pakalpojumā vai citā veidā, vai citādi nodrošināt Pakalpojumu pār tīklu, kurā tas var tikt izmantots vairākos ierīcēs vienlaikus;

2.6.7. Nepareizi norādīt Pakalpojuma īpašumtiesību avotu;

2.6.8. Izgūt datus, veidot datubāzes vai citādi veidot pastāvīgas kopijas no jebkura Pakalpojuma izrietoša satura; vai

2.6.9. Izmantot Pakalpojumu jebkādā veidā, lai uzmāktos, ļaunprātīgi izmantotu, izsekotu, draudētu, zaimotu vai citādi pārkāptu vai aizskartu citu pušu tiesības.

3. Atbilstība prasībām

Jūsu tiesības turpināt izmantot Pakalpojumu ir atkarīgas no Jūsu pastāvīgas atbilstības šiem Noteikumiem, it īpaši:

3.1. Jums ir jābūt vecākam par 18 gadiem vai minimālajam likumīgajam pilngadības vecumam, kas ir augstāks Jūsu dzīvesvietas jurisdikcijā, un saskaņā ar jurisdikcijām, kas attiecas uz Jums, Jums ir likumīgi atļauts piedalīties spēlēs un piekļūt Pakalpojumam;

3.2. Jūs saprotat un pieņemat, ka mēs nevaram sniegt Jums juridiskus padomus vai garantijas un ka ir pilnīgi Jūsu atbildība nodrošināt, ka Jūs vienmēr ievērojat Jūs regulējošos likumus un ka Jums ir pilnīga tiesību izmantot Pakalpojumu;

3.3. Jūs uzraudzīsiet savu Lietotāja kontu un nodrošināsiet, ka neviens neesamības vecumā līdz 18 gadiem nevar piekļūt Pakalpojumam, izmantojot Jūsu Lietotāja kontu. Jūs pilnībā atbildēsiet par jebkuru nepilngadīgas personas nelegālo Pakalpojuma izmantošanu, un Jūs atzīstat, ka Jūs esat atbildīgs par jebkādu Pakalpojuma izmantošanu, tostarp ar kredītkarti vai citu maksājumu instrumentu, kas tiek izmantots nepilngadīgām personām;

3.4. Jūs neuzņematies dzīvesvietu un neizmantojat spēles vai Pakalpojumu no Vašingtonas, Ajdahāo vai Nevadas štatiem (ASV);

3.5. Jūs piedalāties spēlēs strikti personiskā kapacitātē tikai izklaides un izklaides nolūkos;

3.6. Visa informācija, ko Jūs sniedzat mums, šo Noteikumu derīguma termiņa laikā, ir patiesa, pilnīga un pareiza;

3.7. Jūs nepiedalīsities nekādā krāpnieciskā vai citā nelikumīgā darbībā, saistībā ar Jūsu piedalīšanos jebkurā no spēlēm, un Jūs nelietosiet nekādus programmatūras palīglīdzekļus vai tehnikas (ieskaitot, bet ne tikai “botus”, kas ir izstrādāti, lai spēlētu automātiski) Jūsu piedalīšanās jebkurā no spēlēm. Mēs paturam tiesības atcelt jebkādu piedalīšanos gadījumā, ja tiek konstatēta šāda rīcība;

3.8. Attiecībā uz Zelta monētu iegādi Jums jāizmanto tikai derīgs maksāšanas līdzeklis, kas jums likumīgi pieder.

4. Jūsu Lietotāja konts

4.1. Katram cilvēkam ir atļauts izveidot tikai vienu Lietotāja kontu. Ja Jūs izveidojat vai mēģināt izveidot vairākus Lietotāja kontus, visi Jūsu izveidotie vai mēģinātie Lietotāja konti var tikt pārtraukti vai apturēti, un visi laimesti vai Virtuālo monētu atlikumi var tikt anulēti.

4.2. Ja Jums nav piekļuves savam Lietotāja kontam, Jums nav jāreģistrē jauns Lietotāja konts. Tā vietā Jums jāsazinās ar klientu atbalstu, izmantojot sadaļu “Sazinieties ar mums“, lai atjauninātu Jūsu konta statusu.

4.3. Jums ir pienākums uzturēt sava personiskās informācijas aktualitāti. Ja Jūs maināt savu adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru vai jebkādas citas kontaktinformācijas vai personiskos datus, lūdzu, sazinieties ar klientu atbalstu. Jūsu reģistrācijas laikā sniegtais vārds jāsakrīt ar jebkuru identifikāciju, ko sniedzat savam Lietotāja konta verifikācijai.

4.4. Jūs apstiprināt, ka nekopīsiet savu Lietotāja kontu vai paroli ar citu personu vai neļausiet nevienam citam piekļūt vai izmantot Jūsu Lietotāja kontu bez mūsu rakstiskas atļaujas. Jūs nedrīkstat piekļūt vai izmantot Lietotāja kontu, kas ir iznomāts, izīrēts, pārdots, mainīts vai citādi pārnest no konta īpašnieka bez mūsu rakstiskas atļaujas.

4.5. Ja Jums ir zināms vai ir iemesli uzskatīt, ka Jūsu Lietotāja konta drošība varētu būt apdraudēta, tostarp paroles un Lietotāja konta datu zaudēšana, zagšana vai neautorizēta atklāšana, Jums nekavējoties jāinformē mūs par to.

4.6. Jums ir atbildība saglabāt savas Lietotāja konta konfidencialitāti un Jūs uzņematies atbildību par visiem Lietotāja konta izmantojumiem, tostarp jebkādām pirkumiem (neatkarīgi no tā, vai tie ir autorizēti vai neautorizēti).

4.7. Mēs paturam tiesības aizvērt Jūsu Lietotāja kontu, ja tas ir neaktīvs sešdesmit vai ilgāk. Jūs piekrītat, ka mums nav pienākuma sniegt Jums paziņojumu iepriekš par šādu darbību, lai gan mēs varētu izvēlēties to darīt saskaņā ar savu vienīgo ieskati.

4.8. Ja vēlaties aizvērt savu Lietotāja kontu, Jūs to varat izdarīt jebkurā laikā, sazinoties ar klientu atbalstu. Lietotāja konta aizvēršana atņems Jums visu turpmāko piekļuvi un tiesības izmantot, baudīt vai gūt labumu no jebkādām ar Jūsu Lietotāja kontu saistītajām Virtuālajām monētām.

4.10. Mēs paturam tiesības pēc savas vienīgās izvēles atteikties vai slēgt Lietotāja kontu.

4.11. Jūs jebkurā laikā varat aizvērt savu Lietotāja kontu, sazinoties ar klientu atbalstu.

5. Spēles un konkursi

5.1. Papildus šiem noteikumiem, spēlēm, kas tiek piedāvātas pakalpojumā, var būt savas noteikumu kopas, kas ir pieejamas pakalpojumā. Jūsu atbildība ir izlasīt spēles noteikumus pirms spēlēšanas. Jums jāizpēta attiecīgās spēles spēles nosacījumi un jāizlasa attiecīgie noteikumi pirms jebkuras spēles sākšanas.

5.2. Papildus šiem noteikumiem, Iepriekšējām atlīdzībām, kas tiek piedāvātas pakalpojumā, ir savas noteikumu kopas, kas ir pieejamas pakalpojumā. Lai iepazītos ar aktuālajiem noteikumiem, lūdzu, skatiet oficiālos Iepriekšējās atlīdzības noteikumus. Jūsu atbildība ir izlasīt spēles noteikumus pirms spēlēšanas. Jums jāizpēta attiecīgās spēles spēles nosacījumi un jāizlasa attiecīgie noteikumi pirms jebkuras spēles sākšanas.

6. Sūdzības

6.1. Ja Jums ir sūdzība attiecībā uz pakalpojumu, Jūs varat sazināties ar mums, izvēloties saiti “Sazinies ar mums” vietnē un aizpildot veidlapu.

6.2. Jebkuras sūdzības/prasības no klienta puses jebkādā veidā ir jāiesniedz izskatīšanai trīs (3) mēnešu laikā no problēmas, kas rada sūdzību.

6.3. Lai aizsargātu Jūsu privātumu, visi komunikācijas veidi starp Jums un mums jānotiek, izmantojot vai atsaucoties uz e-pasta adresi, kuru Jūs izmantojāt, reģistrējot Jūsu lietotāja kontu pakalpojumā. Ja tas netiek ievērots, tas var novest pie mūsu atbildes aizkavēšanās. Katrā rakstiskā saziņā ar mums (ieskaitot sūdzību) jāiekļauj šāda informācija:

6.3.1. Jūsu lietotāja ID;

6.3.2. Jūsu vārds un uzvārds, kā reģistrēts Jūsu lietotāja kontā;

6.3.3. detalizēts paskaidrojums par sūdzību/prasību;

6.3.4. jebkuras konkrētas datuma un laika norādes, kas saistītas ar sūdzību/prasību (ja attiecas).

6.4. Ja netiek iesniegta rakstiska saziņa ar iepriekš minēto informāciju, tas var novest pie aizkavētas iespējas identificēt un reaģēt uz Jūsu sūdzību/prasību laikus. Saņemšanas brīdī mēs cenšamies atbildēt uz Jūsu komunikāciju septiņdesmit divu (72) stundu laikā.

7. Verifikācija

7.1. Jūs apzināties, ka mums ir tiesības veikt jebkādas verifikācijas pārbaudes (ieskaitot, bet ne tikai kredītreitinga pārbaudes), kas mums var būt nepieciešamas pamatoti un/vai kas prasītas no mums saskaņā ar attiecīgajiem likumiem un regulējošo iestāžu prasībām. Jūs piekrītat laicīgi veikt visus verifikācijas pārbaudes, kas nepieciešamas.

7.2. Jūs piekrītat, ka mēs varam ierobežot Jūsu lietotāja konta atvēršanu vai lietošanu, kamēr nepabeigti visi mums apmierinoši veiktie verifikācijas pārbaudes.

7.3. Nepieciešamo dokumentu saraksts var ietvert identifikācijas dokumentus (ieskaitot foto identifikāciju), piemēram, valdības izsniegto identifikācijas dokumentu, piemēram, pase vai autovadītāja apliecība; rēķins par komunālo pakalpojumu, kas atbilst Jūsu lietotāja kontā reģistrētajai adresei; un avota bagātības vai avota finansējuma dokumentāciju, piemēram, algu sūtījumu vai bankas izrakstu.

7.4. Gadījumā, ja neviena verifikācijas pārbaude nevar tikt pabeigta, jo Jūs neesat sniedzis nevienu dokumentu, ko mēs pieprasījām no Jums atbilstošā veidā, 40 dienu laikā no dokumenta pieprasīšanas datuma, tad mēs varam, saviem vienīgajiem ieskatiem, deaktivēt vai citādi ierobežot Jūsu lietotāja kontu.

7.5. Jūs apzināties un piekrītat, ka mēs varam izmantot trešo pušu pakalpojumu sniedzējus, lai veiktu ārējas identifikācijas, atrašanās vietas verifikācijas un citas pārbaudes pārbaudes, pamatojoties uz Jums sniegto informāciju laika gaitā. Jums jāiespējo un jāļauj “Atrašanās vietas pakalpojumi” Jūsu ierīcē vai datorā, lai lietotu pakalpojumus vai piekļūtu Jūsu lietotāja kontam.

8. Trešo pušu tiesības

8.1. Lietotājs nav tiesīgs nodot trešajām personām prasības, kas viņam ir vai varētu rasties pret Spins-speles.com.

8.2. Nekas šajos Noteikumos nerada nekādas tiesības vai labumu par labu jebkurai trešajai pusei, kas nav Lietotājs vai Spins-speles.com, gan saskaņā ar tiesību aktiem, gan kā citādāk.

9. Nepārvarama vara

9.1. Spins-speles.com nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas rodas nepārvaramas varas vai citu līdzīgu apstākļu rezultātā, kas tieši vai netieši ietekmē Spins-speles.com un nepamatoti apgrūtina Spins-speles.com darbību (force majeure). Nepārvaramas varas gadījumu piemēri ir reāli vai potenciāli streiki, valdības rīcība, valstī pieņemti jauni likumi, karš vai kara draudi, sabotāža, masu nemieri, demonstrācijas, ugunsgrēks, vētra, plūdi, sprādziens, zemestrīce, materiālu vai resursu piegādes ierobežojumi, nespēja iegūt attiecīgas atļaujas, nelaimes gadījums un elektroenerģijas vai telekomunikāciju tīklu defekts.

9.2. Nepārvarama vara vai cits notikums, ko Spins-speles.com nevar ietekmēt, kas kavē vai apgrūtina pakalpojuma uzturēšanu, dod Spins-speles.com tiesības apturēt vai ierobežot pakalpojumu uz nenoteiktu laiku, līdz situācija mainīsies.

10. Noteikumu vai spēļu noteikumu grozījumi

10.1. Spins-speles.com ir tiesības vienpusēji veikt grozījumus vai papildināt Noteikumus, par to paziņojot Lietotājam pa e-pastu un/vai publicējot grozījumus tīmekļa vietnē.

10.2. Spins-speles.com patur tiesības mainīt, atjaunot vai izmainīt Noteikumus (vai turpmāk, jebkuru daļu), izmaiņas tajos, atjaunošana vai modificēšana būs Lietotājam uzrādīta, izvietojot izmaiņas attiecīgajos Noteikumos.

10.3. Izmainītie, atjaunotie vai modificētie Noteikumi stāsies spēkā līdz ar to publicēšanu mājaslapā. Lietotāja mājaslapas un pakalpojumu izmantošanas turpināšana ir izmainīto vai atjaunoto Noteikumu apstiprināšana.

10.4. Lietotājam ir pienākums regulāri un ne retāk kā reizi mēnesī pārskatīt Noteikumus un sekot līdzi tajos veiktajām izmaiņām.

10.5. Lietotājs ar Spins-speles.com interaktīvo azartspēļu spēļu noteikumiem var iepazīties sūtot pieprasījumu ar spēles nosaukumu uz [email protected].

11. Piemērojamie likumi, jurisdikcija un atbildība

11.1. Visas juridiskās attiecības starp Spins-speles.com un lietotāju, šādu attiecību spēkā esamību un izbeigšanu, kā arī strīdus, kas izriet no tām, regulē Latvijas Republikas normatīvie akti.

11.2. Spins-speles.com darbības atbilstību LR likumdošanai kontrolē Latvijas Republikas Izložu un Azartspēļu uzraudzības Inspekcija.

11.3. Ja tiesa un/vai tiesai pielīdzināma iestāde, kurai ir kompetence un/vai jurisdikcija attiecībā uz Spins-speles.com konstatē Spins-speles.com atbildību attiecībās ar kādu Lietotāju, tad Spins-speles.com civiltiesiskā atbildība ir aprobežota ar Lietotāja veiktās Likmes vai Lietotāja tīrā Laimesta (Laimests – veiktā Likme) – kurš no abiem mazāks – apmēru. Gadījumos, kad tas attiecināms, summa, kura fiksēta Lietotāja kontā vai summa, kura iemaksāta Lietotāja kontā vai izmaksāta no konta, atkarībā no tā, kura ir mazāka.

11.4. Spins-speles.com nesniedz ne tiešas, ne netiešas garantijas par Lietotāja likumīgajām tiesībām saņemt Spins-speles.com sniegtos pakalpojumus; tāpat arī nevienam no Spins-speles.com darbiniekiem nav tiesības veikt jebkādu šāda rakstura pārstāvību vai garantiju.

11.5. Spins-speles.com neuzņemas un neatzīst nekāda rakstura atbildību par kaitējumu, kas radīts Lietotājam vai trešajai personai cita Lietotāja dēļ sakarā ar:

11.5.1. Iemaksas veikšanu Lietotāja kontā, izmantojot trešās personas maksājuma līdzekli;

11.5.2. Izmaksas pieprasījumu no Lietotāja konta uz trešās personas bankas kontu;

11.5.3. Nekorekti norādītiem rekvizītiem, pieprasot Izmaksu no Lietotāja konta;

11.5.4. Trešajām personām sniegtu atļauju izmantot Lietotāja kontu.

11.5.5. Nesankcionētu trešās personas Lietotāja konta izmantošanu.

11.5.6. Trešās personas datu izmantošanu.

11.6. Spins-speles.com neatzīst un neuzņemas nekāda rakstura atbildību par kaitējumu, kas radīts Lietotājam un/vai trešajai personai sakarā ar:

11.6.1. Nepareizu interpretāciju, nekorektu tulkojumu, pareizrakstības, lasīšanas, maksājuma kļūdu, tehniska rakstura nepilnību, Notikuma atcelšanu, nepārvaramas varas ietekmi;

11.6.2. Noteikumu neievērošanu;

11.6.3. Noziedzīgu nodarījumu;

11.6.4. Spins-speles.com sniegtu padomu;

11.6.5. Spins-speles.com centrālās datorsistēmas vai tās daļas kļūmi; spēļu piegādātāju sistēmu kļūmi; vai jebkāda rakstura ārpuslīgumisku pārkāpumu.

11.7. Spins-speles.com ir atbildīgs par tīši vai rupjas neuzmanības dēļ nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem.

11.8. Lietotāja dalība Spins-speles.com sniegtajos pakalpojumos nozīmē konkrētu zināšanu un interneta robežu pieņemšanu, jo īpaši:

11.8.1. tehniskās iespējas, reakcijas laiku, zināšanas par informācijas nodošanu interaktīvajā vidē, sakaru pārtraukšanas risku un vispārējo risku, kas saistīts ar jebkuru savienojumu un pārraides kļūmi;

11.8.2. nepilnību personas datu aizsardzībā;

11.8.3. piesārņojuma ar Internetā cirkulējošiem vīrusiem risku.

11.9. Mājaslapa var saturēt saites uz trešo pušu mājaslapām, kuras Spins-speles.com neuztur. Saites uz šādām trešo pušu mājaslapām ir paredzēta tikai Lietotāja ērtībai. Spins-speles.com neuzņemas un neatzīst nekāda rakstura atbildību par kaitējumu, kas radīts Lietotājam ar trešo pušu mājaslapas lietošanu.

11.10. Spins-speles.com nav atbildīgs par Lietotāja veidoto saturu vai reklāmas ieliktņu saturu, bet patur tiesības izdzēst saturu, kas ir pretrunā normatīvajiem aktiem vai Noteikumiem.

11.11. Ja Lietotājs pārkāpj Noteikumus vai normatīvos aktus, Spins-speles.com neuzņemas atbildību par trešo personu prasībām un zaudējumiem, izmaksām vai bojājumiem, kas no tā izriet.

11.12. Spins-speles.com negarantē noteiktu tīmekļa vietnē sniegto pakalpojumu pilnīgumu, precizitāti vai kvalitāti, kā arī nav atbildīgs par zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies programmatūras kļūmju dēļ tīmekļa vietnē.

11.13. Spins-speles.com nav pienākums atmaksāt Lietotājam iemaksātās likmes un nav atbildīgs par zaudējumiem, ieskaitot zaudētiem laimestiem, kas var rasties zaudēta savienojuma dēļ, ja tiek izmantota nepiemērota aparatūra, programmatūra un/vai savienojuma konfigurācijas no Lietotāja puses.

11.14. Spins-speles.com nav atbildīgs par tādām iekārtu vai programmatūras darbību problēmām (neatkarīgi no tā, kur un kā kontrolē šādas iekārtas atrodas), kas var kaitēt Spēļu pakalpojumu darbībai, kavēt likmju izdarīšanas norādījumu izpildi un/vai kavēt likmju reģistrēšanu, vai traucēt Lietotājam sazināties ar Spins-speles.com.

11.15. Spins-speles.com nav atbildīgs par Lietotāja veiktajām darbībām mājaslapā, Spins-speles.com neuzņemas atbildību par nekāda veida zaudējumiem, kas radās Lietotājam mājaslapas lietošanas rezultātā.

11.16. Spins-speles.com nenes atbildību par trešo pušu pakalpojumu kvalitāti un negarantē, ka programmatūra darbosies bez kļūdām, programmatūra būs piemērota tās paredzētajam mērķim, mājaslapa un tās saturs būs piemērots visām ierīcēm, un mājaslapa, kā arī tās saturs, darbosies bez pārtraukumiem.

11.17. E-pastu/īsziņu paziņošanas pakalpojums ir paredzēts tikai Lietotāja labā. Spins-speles.com neatzīst un neuzņemas nekādu atbildību, ja e-pasta/īsziņas paziņojuma saturā ir kļūda un/vai, ja Lietotājs nesaņem e-pasta/īsziņas paziņojumu (-us).

12. Citi noteikumi

12.1. Noteikumu virsraksti ir domāti tikai ērtības labad un tiem nav citas nozīmes, un tie nav izmantojami interpretācijas nolūkos.

12.2. Ja kāds no Noteikumu punktiem kļūs par spēkā neesošu, tas neietekmē pārējo Noteikumu spēkā esamību.

12.3. Šis līgums ir sastādīts latviešu valodā. juridisks spēks līgumattiecībās starp Lietotāju un Spins-speles.com ir tikai noteikumu redakcijai latviešu valodā. Ja šo Noteikumu saturs citā valodā atšķiras no Noteikumiem latviešu valodā, Noteikumi latviešu valodā ir prioritāri. Tas attiecas arī uz spēļu noteikumiem, jebkādiem tekstiem tīmekļa vietnē, kā arī informāciju attiecībā uz bonusa piedāvājumiem un nosacījumiem.

Versija 1.1. Publicēts: 12.05.2023.